Freud, Fromm ja muut ns. Erilaiset kreationismit ja fundamentalismit kilpailevat vaarallisimman huuhaan asemasta, mutta ovat ymmärtääkseni ainakin länsimaissa "tappiolla". Tuolla muut aiheet -osastossa uhkaa mielenkiintoinen keskustelu taloudellisten lakien luonteesta tipahtaa pois palstalta tai ainakin hautautua muiden aiheiden alle.

Siirrän sen siis tänne alkuun. Keskustelussa on esitetty ainakin kolmenlaisia provokatiivisia vastaväitteisiin kannustavia näkemyksiä taloudellisten lakien luontesta: Tätä viimeistä olen provokatiivisesti väittänyt itse, ja olen sitä näkemystä heti valmis tarkistamaan hyvin perusteltujen muiden näkemysten ilmetessä Se ei useinkaan onnistu.

Minä vastaan tähän viestiin lähinnä siksi, kun tuo vastaa viestiin -toiminto ei pelannut tuolla aiemmin, kun oli kyse siitä ovatko taloudelliset lait "luonnonlakeja". Marx tutki nimenomaan kapitalisminaikaisia talouden lainalaisuuksia, eikä hänen arvoteoriassaan, jonka mukaan tuotteiden arvot markkinoilla suhtautuvat kuten niiden valmistamiseksi keskimäärin kaiken kaiken kaikkiaan välttämättömät työmäärät, ole kauheasti moitteen sijaa.

Arvo tarkoittaa tässä sellaista ideaalista "hintaa", jota kohti tuotteen hinta vapailla markkinoilla kulloinkin lähestyy, "tasapainohinta".

Ei välttämättä myöskään hänen lisäarvoteoriassaan, jonka mukaan työnantaja maksaa työntekijälle tämän työpanoksen arvon viime kädessä työvoiman "tuotantokustannusten" mukaan, mutta myy tuotteen sen tuotteen työsisällön mukaan, jos ta vain osa tulee työn tekijöille, joiden työstä kaikki arvo lopulta on peräisin.

Taloudelliset lait ovat tietyssä määrin järjestelmäkohtaisia, ja sosialismin taloudellisista lainalaisuuksista oli Neuvostoliiton alkuaikoina vähän tietoa.

Selvisi kuitenkin, ettei siitä arvolaista noin vain päästä eroon, mutta toisaalta ovat kyllä sittemmin kaikkialla lisääntyneet ilmiöt, jotka eivät ns. Taloudellisia lakeja, lainalaisuuksia, ei todellakaan voida "suunnitella" eikä saattaa poliittisilla päätöksillä voimaan sikäli kuin todella ovat kyseessä taloudelliset eivätkä juridiset lait. Nikolai Buharin, Ele Alenius. Mutta taloudellisilla laeilla ei myöskään ole, kuten ei juridisillakaan, mitään tekemistä minkään "soiaalidarwinismin" tai "evoluutiopsykologia" tai muun sellaisen hölynpölyn knssa.

Taloudelliset lait ovat objektiivisia ja historiallisia yhteiskunnallisia lainalaisuuksia. Jos ne jonkin muun alan lainalaisuuksille rakentuvat, niin ne ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa teknisten ja sitä kautta sosiaalisesti välittyneiden ja teknisesti haltuunotettujen fysikaalisten, matemaattisten, informaatioteknisten lainalaisuuksien kanssa.

Tekninen innovaatio otetaan käyttöön jos näin syrjäytettävä työtuntimäärä on käyttöön otettavaa pienempi, ja tähän liittyen prosessin tuotteiden hinnan työtuntimäärällä mitattuna tulee aleta. Peruskysymykseksi innovaation menestyksen kannalta asettuu silloin mm. Ei riitä, että tuotantoväline menee kaupaksi, sen pitää vastaisessa tuotantoprosessissa rikastuttaa eikä köyhdyttää omistajaansa Sosialismin ja kapitalismin lisäksi on ollut mm. Yksi työmääritelmä on seuraava: Tämä määritelmä on melko laajasti hyväksytty ns.

Lakia ei voida luoda eikä hävittää hävittämättä koko järjestelmää, jossa se esiintyy, esimerkiksi yhteiskuntaa tai biosfääriä. Lain ei kuitenkaan tarvitse olla deterministinen aina tietystä vaikutuksesta just tietty tulos, vaan kyseessä voi olla myös stokastinen eli todennäköisyyslaki, kaaoslaki jne. Laki voi olla myös historiallinen, kuten taloudelliset lait, eikä lain tarvitse olla kaikille ilmiöille voimassa, kuten mainitsemasi Newtonin lait. Itse asiassa voidaan perustellusti väittää, että kaikilla laeilla on sovellettavuutensa rajat.

Ja esimerkiksi teknisissä tieteissä näiden sovellettavuuden rajojen tunteminen on mitä keskeisin osa sitä, että laki olisi ko. Newtonin painovoimalaki on mitä parhain esimerkki omalla pätevyysalueellaan, esimerkiksi teknisessä mekaniikassa todesta ja ikuisesta? Ei varmasti ole yhdentekevää. Väitän, että täältä niitä syitä nimenomaan ei löydy. Viittaan tuonne taannoiseen "puhuvat eläimet" -keskusteluun siitä missä määrin juuri evoluutio voi tai ei voi määrätä ihmisyhteiskunnan ominaisuuksista.

Ja niin vähän aikaa ovat olleet olemassa kelluvien valuuttojen tai osakkeiden markkinat ja itse yksityisomistuskin "tavallisen kansan" keskuudessa, että vaikka yhteiskunnan kehitys olisi miten "biologista", niin sellaiset eivät olisi ehtineet biologisin keinoin "materialisoitua" "ihmisen ominaisuksiksi".

Tämä esitys tarkoittaa mm. Lakiluonnoksen tarkoituksena on "taistella suvaitsemattomuutta vastaan eliminoimalla rasismi, syrjintä ihonvärin perusteella, etninen syrjintä, uskonnollinen suvaitsemattomuus, totalitaariset ideologiat, ksenofobia, antisemitismi, antifeminismi ja homofobia".

Lakiluonnos pyrkii tekemään feminismin naurunalaiseksi saattamisesta laitonta. EU to ban anti-feminist speech ". The other elements of the list should also be looked with suspicion despite the fact that they seem well-intended.

Campaigning against female circumcision, though, will bring you a big pat on the back from the politically correct Eurofanatics, despite the fact that the practice is illegal everywhere in Europe.

Therefore, not wanting to hire feminist ideologues, which tend to be competent at exactly nothing, can now bring you a criminal lawsuit. Also, the rights allowed under the Section 3 of this document can be limited under the Section 4 of this document if they happen to create inconveniences to the sexual trade union of feminism. What is not explicitly forbidden means it is implicitly allowed.

And since the explanatory note of the Section 4 states that the list is exhaustive — the only logical conclusion that one can draw is that tolerance means acceptance of such practices as male circumcision, polyandry or any form of exploitation or domination of men and this is even necessary in a democratic society.

The Section 6 of the document, dealing with implementation explicitly tells us that the State must make female privilege the rule of the land. Does this kind of rhetoric sounds familiar? Because it sure does to the World War II veterans who fought for the freedom and the independence of several European nations in order for now to be told that they are privileged for having seen their fellow men being killed or tortured by the State.

It is an act of extreme naïveté to think that this provision will not be used to advance the cause of the long march through institutions of feminism and its connected ideologies. The EU makes it perfectly clear that this is the case. It is a chance of one in 30 billion for such a body not to be lead by a politically correct ideologue. Also, the Ministries of the Interior are the ones managing the secret services in most if not all European nations.

What makes you think that this might not come to your country next if this law is passed? Section 7 deals with penal sanctions and basically opens the door to criminal charges and arrests for people who dare to disagree with the politically correct ideologues that run the European Union. So, basically, ridiculing feminism shall be regarded as a criminal offence punishable as aggravated crime. This is exactly how the Criminal Code of Romania looked like during the Marxist-Leninist dictatorship.

The differences between them are becoming increasingly harder to notice. Also,the EU itself is in violation of Section 7a ii and Section 7a vi ,considering that class warfare is openly promoted by various committees and subcommittees of the European Parliament and considering that the crimes against humanity committed in Europe by the Communist regimes are publicly denied by the EU[ 10 ].

EU on nimenomaan sepittänyt "kommunismin rikoksia" eikä "kieltäytynyt tuomitsemasta niitä", paitsi joitakin koskien mm.

If you are a minor and dare to hold anti-feminist views and express them, the Big Maoist Brother has a special place for you designed by the Thought Police — an indoctrination camp. Juveniles convicted of committing crimes listed in paragraph a will be required to undergo a rehabilitation programme designed to instill in them a culture of tolerance.

It was considered that those who disagreed must be mentally challenged or something else has to be wrong with them to disagree with the wonders of scientific socialism. The same line of reasoning is used here as well. The last section of the document, Section 9, deals with mass-media and demands that all mass-media be remodeled using the ideological lens of the statists that run the European Union and kindly makes another subtle suggestion that the Internet should be regulated — for your own safety, of course.

Also, the first Section basically makes satire illegal — even satire of historical figures if those figures happen to be non-white men. But even for the feminist-oriented content alone this document is worth opposing fiercely.

Our most basic right — freedom of speech and conscience — is severely under threat right now and, as usual, the mainstream media remains silent about the issue. The good news is that we found out about this fairly early so there is a decent amount of time to engage in activism. The European Union, albeit a totalitarian body, is a very slow institution. Consequently, it takes a lot of time for such nonsense to end up on the voting table of the European Parliament and it can be dismissed at any of the bureau- cracies that goes through.

This process can take up to 2 years. For instance, the proposal to stamp out economic freedom has first been made by the European Commission the only body that has the right to propose legislation — just like in the USSR the Politburo had the sole right to summon a vote in the Supreme Soviet in After these committees, the next big step is have it go through the Council of the European Union also known informally as the Council of Ministers.

These long names and acronyms might seem complicated and arguably they are but the main idea is that after the ideologues in the small committees are done putting their totalitarian worldview on paper, this document needs to be seen by the Ministers of the 28 nations that are members of this club. But its composition is always the same: Most likely, this document will be discussed when the Council will meet to discuss social issues — which means that each country will be represented by a Minister from the social issues Minister of Welfare, Minister of Women — for the UK and Germany -, Minister of Labor, etc.

Sometimes a secretary of State is sent to represent the country in the Council though these situations are rarer. Since the next step in the foreseeable future is the discussion of this document in the Council of Ministers, the most effective thing that you can do is to start contacting members of your government, especially those that deal with social issues who are more likely to represent your country in the Council when this document will be discussed and tell them why do you think this document should be rejected altogether.

Also, check the official directory of the European Union[14] to get the name and the contacts of those officials from your country that regularly attend the meetings of the Council of Ministers and start with them. There are countries that are due to hold elections Germany comes to mind now.

If you live in one of these count- ries that will hold elections in the next 12 months, do no hesitate to let your elected officials know that you will pur- posefully campaign against them if they uphold this document.

These kinds of documents are usually passed without the national parliaments even being asked. This is unlikely to happen in big countries such as Germany and France or in impeccably progressive countries like Sweden.

This is an option for you to consider if you live in a country where this kind of activism has real chances of success. Also, probably amongst the first thing that you should do is to familiarize yourself with the way the Council of the European Union or the Council of Ministers works[15]. Make a blog with anti-feminist content. You can start by making this issue known in your native tongue.

This is crucial for the success in defeating this bill. Also, if possible, make flyers with anti-feminist content preferably by making this bill known and distribute them. Read the bill carefully.

You will find enough things to make non-MRA individuals join your efforts. Adapt your material to every subset of audience you wish to appeal. It is important for opposition to this bill to appear in as many languages and countries of the EU as possible. If you cannot do street activism for various reasons, make sure you make your newly created blog known. Just start writing and spamming everyone with your newly created blog.

For more efficiency and increased appeal to audience — you can even make the blog to be single-issue, strictly for opposing this bill. Speak publicly as much as possible against the bill. Just open your mouth in casual circles whenever the situation is fit. Join us this Friday on The Voice of Europe where we will be talking more about this bill and will suggest more ways of activism.

Also, if you have other ideas, feel free to let us know in the comments or, even better, call in this Friday on the radio program. An adapted version of this article was posted by the Swedish blog En stilla undran and it is available here. The workshops are the latest in a mushrooming series of initiatives in which ideologically-driven activists are being invited into schools, driven by the belief that boys need to be re-educated to prevent them from becoming a threat to women.

We re-educate through trainings sic , workshops, presentations, school projects and community initiatives. Most importantly though, since when was it acceptable to impose ideology on school children? And for that matter, would we ever dare to suggest school girls ought to be taught that Great Women Value Men? Instead there is an overwhelming emphasis on imposing an ideological worldview that first and foremost sees young men as potential abusers and perpetrators, while routinely ignoring and minimising the very real threat of violence, both physical and sexual, that boys and young men face themselves.

A NSPCC report into domestic violence in teenage relationships, showed teenage boys suffer comparable rates of violence from their girlfriends as do teenage girls from their boyfriends. In the same year another report, this time by Childline , found that of the children who called to report sexual abuse, a total of 8, were girls 64pc and 4, were boys 36pc. The charity also found boys were more likely to say they had been s Neither are these activist interventions just the preserve of a few radical head teachers: In March, the Government announced the introduction of new consent classes for children aged as young as What impact must all this be having on boys and young men, who are themselves at one of the most vulnerable stages of their lives?

Last year, insideMAN published findings of a focus group of young male students, which gave a disturbing glimpse into the ideological classroom climate faced by boys, this time told by young men themselves.

They told us that when it came to expressing any view that contradicted feminist orthodoxy, they were shouted at and publicly humiliated. They said their motives routinely came under immediate suspicion simply on account of their gender. And they said they wanted to be protected against fundamentalism by prominent and leading figures in the campaign for gender equality.

In , novelist and feminist icon Doris Lessing made a shocking assessment of what she had seen while visiting a school classroom. She told the Edinburgh Book Festival, "I was in a class of nine- and year-olds, girls and boys, and this young woman was telling these kids that the reason for wars was the innately violent nature of men.

Lessing expressed deep concern that what she had witnessed was just a glimpse of an increasingly pervasive culture of toxic feminism in schools that was weighing down boys with a collective sense of guilt and shame. She had every right to be worried. We are teaching boys to feel empowered, not ashamed. Today the plenary of the European Parliament rejected a report on sexual and reproductive health rights. The text called for access to safe and legal abortion, non-discrimination, and the right to access healthcare and sexuality education.

The report was already sent back to its drafting committee once in October. The newer version of the report was put to the vote today. A first attempt to replace the report by an alternative resolution failed, but a second alternative proposal by the EPP and ECR groups was adopted by a margin of seven votes  in favour of the new text, against.

A short majority of MEPs replaced the extensive Estrela report of nearly 90 recommendations and opinions on sexual and reproductive health and rights with a unique paragraph: Notes that the formulation and implementation of policies on [sexual and reproductive health rights] and on sexual education in schools is a competence of the Member States;.

The new version of the report adds that the EU can still help Member States share good practices. This is a battle lost, not the war. By a very narrow margin, colleagues refused discussing and enhancing the rights of women and LGBT persons in detail. Keskeisenä käsitteenä on hegemoninen maskuliinisuus, joka ymmärretään idealisoituna kuvana modernista yhteiskunnan mieskansalaisuudesta, johon miespoliitikot ovat pyrkineet samaistumaan performoimamalla mieheyttä luodakseen homososiaalisen liittosuhteen potentiaalisiin äänestäjiin.

Nyt se on sitten virallista kun tiedotekin on ilmestynyt rakkaan yliopistomme kotisivuille: Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen. Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa. Olen helpottunut, että se on nyt ohi siis lukuun ottamatta itse väitöstilaisuutta ja lektion kirjoittamista. Toisaalta tuntuu, etten kyennyt puristamaan itsestäni niin paljon kuin olisin halunnut. Käytin väitöskirjan tekemiseen puolet enemmän aikaa kuin alun perin olin suunnitellut ja tutkimusaihe vaihtui matkan varrella useamman kerran ja silti kokonaisuus jäi keskinkertaiseksi.

Väitöskirjalta vaaditaan enemmän kuin Uuden Suomen puheenvuorolta. Toukokuussa olen kuitenkin väitöstilaisuudessa valmis puolustamaan sitä. Ilmiselvistä puutteista huolimatta se osoittaa vahvaa oppineisuutta tietyltä osa-alueelta ja ennen kaikkea se kykenee ennakkoluulottomasti yhdistelemään tiettyjä teorioita toisiinsa luoden politiikan tutkimuksen alalle kokonaan uudenlaisia näkökulmia, jopa kansainvälisesti tarkasteltuna.

Esimerkiksi hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä ei ole samalla tavoin aikaisemmin yhdistetty eksplisiittisesti foucaltlaisen kuriyhteiskunnan käsitteeseen, eikä Rosi Braidottin nomadista feminismiä ole hyödynnetty miehiä ja maskuliinisuuksia tutkittaessa. Väitöskirjani otsikon juoni on siinä, että väitöskirjani on ollut itsessään mahdollistamassa miesten ja maskuliinisuuksien tutkimusta valtio-opin oppiaineessa.

Väitöstilaisuuteen on kaikilla palleroilla vapaa pääsy, tervetuloa! Powered by Rohea Oy. Kirjoittanut Risto Juhani Koivula Kirjoittanut Risto Juhani Koivula 1.

Euroopan Parlamentin Naisten Oikeuksien Neuvosto: April von Brûsselhössel , EP: Vahingollisin huuhaa andy kirjoitti Anti-Dühring Taloudelliset lait ovat tietyssä määrin järjestelmäkohtaisia, ja sosialismin taloudellisista lainalaisuuksista oli Neuvostoliiton alkuaikoina vähän tietoa. Nikolai Buharin, Ele Alenius Mutta taloudellisilla laeilla ei myöskään ole, kuten ei juridisillakaan, mitään tekemistä minkään "soiaalidarwinismin" tai "evoluutiopsykologia" tai muun sellaisen hölynpölyn knssa.

LÄHDE EU to ban anti-feminist speech " " The European Union is dedicating an entire law to force the governments of 28 nations to take concrete action to combat anti-feminism.

What can you do now? This has to be stopped! And its demise starts with you! We must stop indoctrinating boys in feminist ideology Feminist organisations, backed by government policy, are teaching young boys at school to feel guilty and ashamed of their gender, writes Dan Bell. Since when did we teach ideology to children?

Al-Haidi Hautahourulalla pyrkii skitsolallatuksella eurokomissaariksi Teema, Fem klo Winston Churchill suunnitteli Intian kapinallisten alueiden ja pohjois-Venäjän myrkkykaasuttamista… Kansan ääni: Maaliskuu 6 Britannian Korkein oikeus ei pystynyt osoittamaan Novitšok-myrkkyä - diplomaattienkarkoitusfarssi vain yltyy Tuttua tietoa vasarakirveskansasta uusin menetelmin todistettuna Ilmastonmuutosta militarisoidaan Maailmankirjat sekaisin?

Oulun ja Tampereen yliopistoriidat eivät ole samaa Valkoverisolut "dippaamalla" takaisin kantasoluiksi? Usi mediamato leviää taas? Neuvostoliiton tarkoitus ei ollut vallata Suomea talvisodassa Tampereen yliopisto ei alistu tieteen ja huijariraakkien roskapankin rooliin Arvoituksellinen punatulkku Ilja Gazunovin Urho Kekkosen muotokuvassa viittaa Kalevalaan — ja ryyppämiseen.

Tammikuu 8 Mitä olisi seurannut Punaisten voitosta vuonna ? Uusi tulkinta Valtalaista Sauli Niinistökö sinun presidenttisi? Tiede karkaa Euroopasta sen yhdentymisen vaikutuksesta Marraskuu 6 "Synnynnäisen tiedon" vauvojen silmänliiketutkimukset ovat huijausta Elisabeth Spelke - "synnynnäisen ydin tiedon" pölhöapostoli Harvajärkiopistosta Hesan "neurotieteilijät" hörönlöröttävät taas "rotumurhapeilineroonimoraaliteoriaansa" Donald Trumpin valheet olivat lähinnä harmitonta pulinaa Nördean tulo Suomeen olikin NATO-operaatio?

Ääliömäinen, halonperkelistinen "ahdisteluskandaaliko" kaatoi Englannin puolustusministerin? Lokakuu 7 Rasputin Kerrankin Saudit edelläkävijä???

Syyskuu 3 Onko YK valinnut pölkkypään pääsihteeriksi??? Suomen sanan "laiva" etymologia "Kantapersermaanilainat" witusta Saamelaiskulttuurin ensyklopediassa Onko Tampereen Uudesta Yliopistosta tulossa roskapankkiyliopisto?

Mistä Suomen "neurotiede" alkoi mennä hakoteille? Heinäkuu 5 Johtava neurofysiologi R. Douglas Fields analysoi Donald Trumpin kampanjaa Kesäkuu 29 Höpsähtäneet, väärässä olevat ja haistapaskantieteilijät ärähtivät Donald Trumpia ja Brexitiä vastaan Ihmisen ei tarvitse olla minkään " vielä korkeamman öttiäisen" KUVA ollakseen eläinkunnan yläpuolella! Kun ei enää olekaan sitä, mihin on aiemmin ryhtynyt. Oikeasti hienoja puheenvuoroja kuultiin useita: Jaana Pelkonen , mahtava.

Loistava Erkki Virtanen , joka totesi, että hänen 40 vuotta kestänyttä avioliittoaan ei tasa-arvoinen avioliittolaki loukkaa, ja vaikka loukkaisikin, niin se ei haittaisi.

Silvia Modig oli sotilaallisen jämäkässä ulosannissaan selkeä eikä paljoa jättänyt epäilyn varaa. Jani Toivola on puhunut aiheesta ymmärrettävästi moneen kertaan, mutta piti silti uransa parhaan puheen. Oras Tynkkynen piti pintansa, ja lakonisen tyynesti torjui Mika Niikon omin sanoin teologiset näkökulmat, jotka olivat muiden sanoin omaan uskonkäsitykseen pohjautuvaa mölinää. Erityiskiitoksen ja valtavat voimaterveiset ansaitsee vasemmistoliiton Eila Tiainen.

Tiainen puhui pikkuveljestään, joka ei jaksanut elää. Puhe ymmärrettävästi ja syystä hiljensi. Salkkareiden ajan olin keskustelusta poissa, ja sillä aikaa tapahtui jotain: Hyvin kauas oli päästy.

Keskustelu kesti ja kesti. Respectit kaikille, jotka jaksoivat istua eduskunnan lehtereillä, kansanedustajista puhumattakaan. Twiittasin itselleni keskustelun aikana ehkä 80 uutta seuraajaa. Nyt sitten vain odotellaan. Väsyttää, mutta fiilis on toiveikas. Perussuomalaisedustaja yöpyy eduskunnassa vastustaakseen avioliittolakia ensimmäisenä - Katso ohjeet yöpymiseen!

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko on ilmoittanut yöpyvänsä eduskunnan kansliassa keskiviikon ja torstain välisen, eli juuri kuluvan yön. Syynä tähän on se, että Niikko haluaa ehdottomasti saada ensimmäisen, arvatenkin vastustavan, puheenvuoron torstaina käytävässä tasa-arvoisen avioliittolain lähetekeskustelussa.

Mika Niikolla on selvästi aikoinaan jäänyt kokematta meille muille tutut yökoulut. Se oli jännää se, muistan omilta alakouluajoiltani. Siellä nukuimme kaikki luokan lattialla ja keittäjä oli laittanut ruokalan jääkaappiin iltapalaa valmiiksi. Luettiin kummitusjuttuja ja tanssittiin taskulampun valossa. Koska Niikolta tämä kaikki on jäänyt kokematta, päätin antaa hänelle muutaman vinkin yöpymistä varten. Ota mukaasi kevyt retkipatja, tyyny sekä makuupussi. Myös lämmin yöasu on mukava, sillä lattialla käyvä veto voi jäykistää nivelet.

Yöasun on hyvä olla peittävä, jos vaikka tulet yllätetyksi. Voit halutessasi ottaa mukaan myös unilelun. Myös muuta kohtuullista viihdykettä voi ottaa ajankuluksi: Kallista ja arvokasta tavaraa ei kuitenkaan rikkoontumisvaaran vuoksi kannata mukaan ottaa! Voit halutessasi ottaa mukaan myös kännykän. Iltatoimien yhteyteen on varattu aikaa kotiin soittamiselle hyvän yön toivotuksia varten.

Eduskunnan kahviosta saa iltapalaa, mutta halutessasi voit ottaa mukaan kohtuullisen määrän herkkuja perunalastuja, karkkia tms. Reilua on tarjota herkkuja myös muille! Unissaan puhumisesta ei tarvitse huolehtia, jos hourii hereilläollessaankin. Muista myös henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tarvikkeet: Hyvä on varata mukaan myös herätyskello, että varmasti heräät ajoissa.

Yökoulussa järjestetään myös yödisko! Ota siis mukaan lempi-CD: Ota mukaan myös taskulamppu: Ei ole pakko, jos kotoa ei ole annettu, mutta ota mahdollisuuksien mukaan mukaasi myös kykyä kehittää mielipidettäsi ja oppia itseäsi viisaammilta.

Toivottavasti yöstäsi tulee ikimuistoinen! Sarjan alkua odotellessa kokosin teille esittelyt HLBTI-ihmisille suunnatuista deittisivuista ja -sovelluksista. Tuntuu, että viime päivinä koko maailma on puhunut vain Tinderistä. Tinderissä ennalta tuntemattomat ihmiset näkevät lähellä olevista, muista palvelun käyttäjistä perustiedot ja kuvan.

Samaa systeemiä hyödyntävät monet, jo aiemmin kehitetyt sovellukset. Grindr on homo- ja bi-miehille suunnattu sovellus , joka näyttää lähistöllä olevat palvelun käyttäjät. Käyttäjistä näkee profiilikuvan ja profiiliin lisätyt perustiedot. Palvelu myös kertoo, kuinka kaukana käyttäjästä olet.

Kiinnostavien tyyppien kanssa voi chattailla ja lähettää esimerkiksi tiedon tarkasta sijainnistaan tapaamista varten. Seuraa voi hakea kaikenlaiseen kanssakäymiseen. Käytin Grindriä aikoinaan enemmänkin: Sovellus toimii tietysti parhaiten isommissa kaupungeissa. Olen tsekkaillut Grindriä myös ulkomailla: Lontoossa grindaajia tuntui olevan pilvin pimein, ja viestiä piippasi runsaasti. Grindr on kätevä ja kiva sovellus.

Joskus se tosin toimii vähemmän loogisesti: Grindr , saatavilla iOS: Ilmainen, saatavilla myös maksullinen Xtra-lisäosa. Benderin toimintaperiaate on sama kuin Grindrin. Se näyttää lähellä olevat palvelunkäyttäjät, joiden kanssa voi chattailla.

Benderillä ei kokeiluni perusteella ole erityisemmin suomalaisia käyttäjiä. Palvelu on myös Grindriä sekavampi, ja tyrkyttää voittoisaa veljeään enemmän maksullista lisäosaa. Benderistä on olemassa myös lesbo- ja bi-naisille suunnattu sovellus , Brenda. Sitä en ymmärrettävistä syistä kokeillut. Kertokaa ihmeessä, jos kokemusta on! Bender , saatavilla iOS: Ilmainen, saatavilla myös maksullinen lisäosa.

Mikäli älypuhelinta ei ole käytössä, tai deittisovellukset muuten tuntuvat vierailta, voi edelleen deittailla ja tutustua ihmisiin myös perinteisesti netissä. Qruiser on pohjoismaiden suurin hlbti-sivusto. Qruiseriin luodaan profiili, johon voi lisätä itsestään hyvinkin laajasti tietoja: Qruiserissa voi tietysti myös kirjoittaa viestejä muille käyttäjille. Qruiserin käyttäjä on hyvin monipuolista: Toisaalta monipuolisuus voi tulla vähän liiaksikin silmille: Qruiser on niistäkin huolimatta kuitenkin erinomainen sivusto: Myös yhden yön seuraa Qruiserista löytyy.

Perustoiminnot ilmaisia, ostettavissa erillinen kultajäsenyys. Legendaarinen ja ikuisuuksia toiminut Koodi. Chat perustuu käytännössä kokonaan kiihkeästi virittyneisiin privaattikeskusteluihin ja nopean tyydytyksen hakemiseen, netissä tai livenä.

Syvällisempää ja pitkäkestoisempaa seuraa chatista ei kannata etsiä. Simppelillä haulla on helppo etsiä itselle sopivaa seuranhakijoita. Kuten Koodissa, myös Iskurissa etsitään lähinnä seksiseuraa, joskin liikkeellä on vakavammallakin mielellä seuraa etsiviä. Kovin vakavissaan Iskurista ei kuitenkaan taida kannattaa seuraa etsiä. Palvelu tiedetään yleisesti ottaen aika feikkipitoiseksi. Tässä ovat 7 ontuvinta perustelua tasa-arvoisen avioliittolain vastustamiselle Vihittäköön muut vaikka pariliittoon.

Uskontokunnat saavat edelleen aivan vapaasti päättää miten haluavat toimia. Monille kristityille tasa-arvoinen avioliitto tosin sopii. Puretaanko samantien koko avioliittoinstituutio?

Avioliitto tuskin on edellytys kenenkään häärimiselle , mutta oikeus avioliitossa häärimiselle on oltava. Ajattelen asiaa lapsen näkökulmasta ja sitä kuinka kiusatuksi hän tulisi". Ihanaa, että vastustat koulukiusaamista! Se on tärkeää työtä. Edelleen, pliis hei, samaa sukupuolta olevat vanhemmat eivät ole automaattisesti aihe kiusata. Kiusaamiselle löytyy aina syy, jos on löytyäkseen. Kiusaamisen syiden poistamisen sijaan on tärkeämpää tehdä töitä kiusaamisen poistamisen eteen.

Kyllä samaa sukupuolta oleville saadaan ne oikeudet muutenkin entä kajoamalla siihen mitä ihmiset pitää pyhänä? Tasa-arvoinen avioliittolaki lisäisi avioliittoja, mikä vain vahvistaisi avioliiton asemaa. Kiinnostaisi tosin kuulla näkemyksistäsi enemmän: Nyt oli puhe avioliittolaista, ei urbanisoitumisesta.

No ei, vakavasti puhuen. Eikö voisi ajatella, että kaikki luontoon kuuluva on luonnollista ja siten kuuluu luontoon? Homoseksuaalisuutta kun esiintyy hyvin laajasti myös eläinten keskuudessa. Eläinyhteiskunnan avioliittokäsityksistä ei tietääkseni ole tutkimusta, mutta pariutumista sielläkin tapahtuu.

Lisää tietoa löytyy Tahdonkampanjan sivuilta. Maailman paras sunnuntai Vähän tuntuu, että Ravintolapäivä on syönyt itsensä loppuun hyvin nopeasti: Ravintolapäiviä vietetään jatkuvasti, ja alun idearikkaus on muuttunut köyhyydeksi.

Eniten kyrsi kuitenkin sää. Vettä ja loskaa, liukasta ja märkää, samaan aikaan kylmä ja lämmin. Sanoohan sen järkikin, että ulos ei pidä lähteä, jos siellä näyttää tältä:. Lähdin kuitenkin, vaikka ennätysajassa huomasin sen virheeksi. Kotiin palatessa oli vatsan sijaan täynnä kiukkumittari: Onneksi kotiin jäänyt, tai oikeammin kesken kaiken palannut , Kille oli kiukkupeppuilun sijaan ryhtynyt tuumasta toimeen ja pistänyt pystyyn oman ravintolan.

Asiakaspaikkoja ja kattauksia oli vain yksi: Tarjoilija, aito balettipesunalle , odotti rusetti kaulassa, raitapaidassa ja balettitossuissa.

Kyllä vain voikin pienillä asioilla tehdä suuria. Tilattuani Café Pesunallén koko menun ei harmittanut enää yhtään. Pyydetyt hinnatkin maksoin mukisematta, ja annoin reilusti tippiä. Ensin olin raivoissani aloittamassa loputonta raivohuutoa koko kaupunkitapahtumalle, mutta toisessa hetkessä olinkin maailman parhaassa ravintolassa omassa sängyssäni. Ruokaa ja rakkautta Itse en jotenkin näe ystävänpäivää sinäänsä ihmeellisenä päivänä, suhtaudun siihen juurikin tutulla ystävänpäivä on joka päivä -hengellä.

Toisaalta otan ilolla vastaan kaikenlaiset juhlat, joita voi juhlistaa esimerkiksi syömällä ja juomalla. Sitä paitsi ruoka ja vähän juomakin ovat kyllä parhaimmat ystäväni: Nautin heistä aina ja löydän jatkuvasti uusia ulottuvuuksia. Suhteemme muuttuu jatkuvasti syvemmäksi. Ruoka on siis elämäni valo, there is a light that never goes out. Eiku siis ystävät ja rakkaus, ei ruoka. Kaikki ovat lähellä sydäntä, mieluiten yhdessä nautittuna.

Tein jo pitkin päivää illan ateriaan liittyviä valmisteluja: Varsinkin Killen mielestä olen hyvin epäsiisti ihminen, varsinkin keittiössä. Itse en tätä piirrettä itsessäni juuri huomaa enkä varsinkaan allekirjoita. Eilen kuitenkin suklaista jälkiruokaa keitellessäni tuntui, että tästä sotkusta ei selviä kukaan. Koska oli ystävänpäivä, olin Killelle ystävällinen ja siivosin sotkut ennen Killen kotiinpaluuta. Normipäivänä en välttämättä olisi jaksanut.

Saattaa suklaarouhetta muuten olla vielä jossain, mistä en sitä löytänyt. Suklaarouhe voi olla yllättävän juonikas sille päälle sattuessaan. Kaikeksi onneksi rouhetta päätyi riittävästi myös kattilaan ja jälkiruoka, suklainen creme brulee , onnistui mainiosti. Sain ohjeen ruokanerolta ystävältäni, asianmukaisine tarkennuksineen ja ohjeistuksineen. Helpostikin paras ruoka aikoihin. Sinisimpukoiden ja creme bruleen ohjeet tulevat piakkoin Jätä mullekin -ruokablogiimme , seuraa siis sitä!

Kaiken syömisen ja viininlipittämisen jälkeen loppuilta sujui melko raukeissa merkeissä: Sopivasti televisiosta tuli miljoonankin katselukerran jälkeen loistavaa Kumman kaata. Ei yhtään huono tapa viettää ystävänpäivää. Aamulla heräsinkin ikävästi vihlovaan päänsärkyyn viinistä ei ole kyse ja tukkoiseen oloon. Olo on muutenkin vähän hutera ja huimaava.

Tämän olisi syytä olla olematta mikään ikuisuusflunssa tai flunssa ylipäätään, en nimittäin erityisemmin jaksaisi mitään sairastelua nyt. Olen kuitenkin pyrkinyt ottamaan aika chillisti tämän päivän, ja keskittynyt lähinnä väistelemään, kun Kille on vauhkona siivonnut vaatehuonetta, viikannut ja pyykännyt, järjestellyt ja siirrellyt. Eeppiset penkkariasuni vuosien takaa! Senpä kunniaksi ajattelin esitellä teille omat penkkariasuni vuosien takaa.

Olin siinä suhteessa onnellisessa asemassa, että käymällä lukion aikoinaan neljässä vuodessa pääsin osallistumaan myös penkkareihin kahteen otteeseen! Olisin voinut osallistua kahdesti myös abiristeilylle, mutta sinnepä en mennyt kertaakaan! Ensimmäisten penkkareiden jälkeen menin vain kotiin kuuntelemaan onnellisena Samuli Putron vastailmestynyttä Elämä on juhla-levyä.

Jo ekan biisin jälkeen olin täydellisen onnellinen kotiinjäämisestä, sillä levy oli ja on aivan törkeän hyvä. Alkuvuoden aikana olen kuunnellut levyä taas järjettömiä määriä. Ehkä levy sopii jotenkin erityisen hyvin alkuvuoden talvipäiviin? Vanhat kuvani ovat modernisti CD: Tässä kuitenkin muutamat arkistojen aarteet!

Ensimmäiset penkkarini bailasin läpi ihanassa seiloriasussani. Hattu löytyi aikoinaan Salon suurkirppikseltä, ja on itseasiassa edelleen hattuhyllyllä, vielä mun ja Killenkin asunnossa: Paita taas on tuunattu ihan vain tavallisesta kauluspaidasta. Asu oli siinä mielessä oivallinen, että myös yhdellä parhaista ystävistäni oli seilorihenkinen, varsin niukkalinjainen asu. Ja taskussa puhelin soitti koko penkkareiden ajan Village Peoplea , tietty.

Harmi, ettei niistä löytynyt tähän hätään kuvaa, mutta muistan, kuinka suuri hitti niistä tuolloin muodostui! Only Gay-tarrojen lisäksi taisin väsätä myös Laiva lähtee, minä jään! Toisiin ja viimeisiin penkkareihini panostinkin sitten asun kannalta enemmän! Rakas isotätini, joka sattuu olemaan tietynlainen ompelijanero , sai ompelutaidoistaan huolimatta huomattavan määrän harmaita hiuksia, kun esitin vienon toiveeni Tiivitaavi-haalarista Oikeasti ihana isotätini ei edes harmaantunut ajatuksesta, vaan totesi samantien, että tietysti voin tehdä.

Tiivitaavi oli herkullinen hahmo penkkariasuun, sillä Tiivitaavihan on tunnetusti homo. Tiivitaavin kieroutunutta seksuaalisuutta korostettiin tietysti vielä balettihameella ja PVC-muovisella käsilaukulla. Kuvasta se muistaakseni puuttuu, mutta itse penkkareissa tyllihame oli huomattavasti pörheämpi. Tuossa se on syystä tai toisesta vähän latistunut. Viiltävän älykkäässä penkkarihuumorissa tietysti toimi nerokkaasti erilaiset teletABIt-huudatukset.

Tiivitaavi-asu kiersi pikkukylällä itseasiassa lainakäytössä niin pitkän tovin, että sain sen takaisin vasta tänä vuonna: Eivät siis menneet ompelutunnit ja asumateriaalit hukkaan! Asua olisi ihana käyttää muutenkin useammin, mutta se on tuskastuttavan suuri raahata mukana ja siksi toisekseen se on, kuten arvata saattaa, tuskastuttavan kuuma.

Penkkariajelulla se oli kuitenkin hyvin miellyttävä kaikkine toppauksineen ja kerroksineen. Onko joku kenties penkkarien vietossa juuri tänään? Ylittyikö Salkkareissa taas uusi kuumuusraja? Miska ja Elias vällyjen välissä! Luultavasti joku kukkahattukin saattoi nousta ilmaan ällistyksestä kohonneiden kulmakarvojen mukana.

Tämän iltaisessa jaksossa Elias muutti Sebastianin ja Isabellan luo. Kylään tietysti saapui myös Miska. Kuinka ollakaan pojat jäivät kahdestaan, ja keksivät nopeasti tekemistä. Kun tilanne oli kuumimmillaan, palasivat Isabella, Sebastian ja Oliver kotiin. Leikkikaveria kaipaava Oliver säntäsi tietysti Eliaksen huoneeseen, jossa jo peitto heilui. Kuumimmilla hetkillä toivoin vain kovasti, että kukaan himokas teinihomo ei katso jaksoa perheensä kanssa. Tai jos katsoo, niin ymmärtää katsoa ainakin tyyny sylissä.

Iso ja painava tyyny. Priceless , epic ja kaikki muut ylisanat. Jos jakso jäi näkemättä, on olennaiset kohdat kuvankaappauksina tässä alla. Jakso löytyy tietysti myös Katsomosta. Sotshi-kannanottoja ympäri maailmaa - katso mahtavat videot!

Koska olympialaisten takia varsinkaan Yleltä ei tule mitään katsottavaa, olen viettänyt viime päivät mukavasti videoita katsellen. Vastaan on tullut monenlaista, mm. Tällaisen mestariteoksen julkaisi esimerkiksi brittiläinen TV-kanava Channel 4. Innolla odotan, milloin Suomessa nähdään vastaavaa?

Veikkaan, että Nelonen ei ihan äkkiä vastaavaan lähde mukaan. Mutta toivoa kuitenkin sopii! Ihana video, just sitä mitä Suomessakin tähän ankeaan vuodenaikaan tarvitaan. Kun homo pelaa lätkää, siihen iskee joka jätkä 5. Tänään soppaa on sekoittanut kansanedustaja ja politiikan lätkäjätkä Sinuhe Wallinheimo kok.

Uutinen ei näyttänyt päällepäin yhtään epäilyttävältä. Uutisotsikon mukaan Wallinheimo puolustaa homouden piilottamista jääkiekkojoukkueessa. Uutisessa ei suoranaisesti valehdeltu mitään, mutta Wallinheimon puheita oli ehkä vähän johdattelevasti valikoitu uutisjuttuun.

Päivän suurimmat risut saa kyllä MTV3. Loppujen lopuksi selvisi, että Wallinheimo tarkoitti hyvää, eikä suinkaan ole homoja vastaan, kuten hän on ennenkin esimerkiksi Ranneliike. Pientä viilattavaa kuitenkin havaitsin. Ongelma todennäköisesti oli tiedostamaton, mutta haastattelusta sai silti sen käsityksen, että homo on heikko, eikä homo voi olla kova jätkä, joka kestää kaukalossa provosoinnin. Miten homoa edes provosoidaan? Homottelu ei ehkä ihan osu.

Panin sun muijaas on myös aika huono provosointi. Wallinheimon mukaan homopelaaja pysyy kaapissa usein myös siksi, ettei halua olla joukkueelleen häiriötekijä.

Oisko Sinuhe ja kumppanit hei mitään, jos tehtäis vaikka vähän töitä sen eteen, että homous ei olisi häiriötekijä, sen sijaan, että häiriötekijä pidetään piilossa? Ihan nappiin ei tosiaan mennyt homouden rinnastaminen loukkaantumiseen ja heikkouteen.

Wallinheimo paikkasi sanomaansa vertaamalla homouden salaamista syövän sairastamisen salaamiseen. Ei kovin pitävä paikka. Kaiken kaikkiaan ymmärrän kyllä Sinuhen tarpeen suojella jääkiekkoilevaa homoa. Tuleehan siitä esimerkiksi pukuhuoneessa väkisinkin kiusallisia tilanteita, kun yksi on homo.

Minä nimittäin tiedän , miten hirveetä on, ku ainoana homona täytyy jaksaa kaikki kokeilunhaluiset heterot. Tämän kylän homopoika Eino Nurmisto on helsinkiläistynyt vuotias kirjoittaja, valokuvaaja ja somepersoona.

Blogi käsittelee elämää, kulttuuria, yhteiskuntaa sekä ilmiöitä sateenkaarilasit silmillä. Vuonna perustettu Tämän kylän homopoika on Suomen ensimmäinen gaylifestyle-blogi ja Suomen paras lifestyle-blogi The Blog Awards Finland. Himoittu ja kaunis BEdesignin Deer shelf Gagguin seinällä.

Ihmisiä jonottamassa allekirjoittamaan Tahdonkansalaisaloitetta maaliskuussa Turussa. Miska keksi jotain jännittävämpää tekemistä.

. 6 päivää sitten Yle Areena - Suomen suurin netti-tv ja radio. Yle Areenassa on tarjolla radio- ja televisio-ohjelmia, suoria lähetyksiä sekä ohjelmatiedot. huhtikuu bio marilyn, Bondagesex yle puhe netissä, Homo chatti ilmainen-treffi. Paksu kulli ympärileikattu pimpsa karvaton pimpsa ilmaistasuomi. heinäkuu teen sex vids wilma pohjoiskarjala tee aistillinen hieronta yle puhe netissä pillun seksi läski pillu free hentai video kuumaa seksiä seksiä tampereella peppu . sex shop lauttasaari hieronta slut suomi pilluja homo seksi videot suomi pornstar sexshop oulu mahtava kulli sexi treffi rentoutushieronta sex.

Nainti videoita sexi kaupat gay

: Läski kalu homo yle puhe netissä

Kotivideo seksi eroottinen homo fantasia 508
Läski kalu homo yle puhe netissä Sotshin olympialaiset ovat inspiroineet ympäri maailmaa eeppisiin mainosvideoihin. Vuonna perustettu Tämän kylän homopoika on Suomen ensimmäinen gaylifestyle-blogi ja Suomen paras lifestyle-blogi The Blog Awards Finland. Joskus se tosin toimii vähemmän loogisesti: Lopulta kaikki oli kuitenkin hyvin. Mistään ylettömästä mässäilystä ei ole kyse, vaan mainos on hyvinkin hienovarainen.
Upea kalu oulu thaihieronta homoseksuaaliseen 695

Espanol porno gratis videos sexo lesbico casero maduras chicas negras gordas masage rooms pareja joven follando con jovenes follando en español sonia baby porno gratis de putas japonesas video porno anal videos las mejores videos porno joven tetona joven videos lesvianas melanie monroe videos ver videos porno porno maduras pajeandose secretaria vídeos porno porno parejas follando videos de gordas gratis putas follada romantica chicas calientes parejas shakira voguel corridas de solteras x peliculas porno gat porno casero viejas jenna jameson xxx enana follando viejas lesbianas latinas chicas negros chicos guapos desnudos el colegio orgia swinger franceska jaime videos pornos gratis transexual tube videos porno español película porno maduras porno gratis xxx abuelas porno de porno en español abuelas gordos follando madres xxx maduras espanolas follando culonas los mejores videos porno gratis webcam gratis anal duro porno con rubias porno negro videos amater casero maduras masage pelis porn pov xxx sexo culos lesbianas asiaticas x video porno castellano follamdo sexo joven follando viejos video bdsm extremo zorras peliculas pornos de tetonas peludas descargar vídeos de parejas amateur culos travestis videos porno bisexual cumloader xxx porno gratis videos dunia montenegro videos porn orgias gratis videos maduritas videos travestis sexo duro videos pornos gratis follando se corre en castellano xxx gratis polla folladoras se la calle webcam sex porn free latina porno alta definicion chicas lesvianas pillados haciendo sexo sexotube mujeres folladas xxx tube videos tias con embarazadas desnudas videos masajes porno maduros follando videosporno escenas porno porno gratis maduras follando xxx negras despedida de intercambio parejas porno chicas masturvandose abuelas españolas follando a su hija corrida anal vídeos gratis mamando penes casting porn videos porno x videos follando con abuelos porno porno videos de porno de maduras porno putas enfermeras calientes peliculas porno masturbacion femenina videos porbo español gratis masages xxx pollas calientes gratis ver videos pornos gratis rubias desnudas videos porno porno con mujeres maduras haciendo pajas videos de porno lesbianas videos porno gratis nacho vidal en español cams sexo con maduras follar por dinero torbe jenna jamenson las mas putas porno gratis español anastasia devine maduras masage porno romanticos sun porn follada video porno porno gratis peluda follando videos xxx sasha grey roxy raye pirno casting porno trio xxx maduras x lesbianas trio follando tetonas videos hd videos follando lesbianas calientes porno gratis videos amateur dibujos adriana deluxe maduras haciendo pajas gratis mujeres tetonas rubias 19 videos porno videos mujeres haciendo pajas porno maduras gratis lesbianas gratis xxx gratuitos orgias porno de coños peludos videos porno 3d putas chupadas de mujeres vestidas y joven follando embarazada alexistexas orgasmo xxx porno maduros abuelas videos demaduras lenceria porno español mujeres maduras negros chicas pajeandose secretaria vídeos pornos gratis sexo amateurs películas pornográficas gratis maduras 18 porno guey sexoporno vídeos pornos lesbianas maduras abuelas putas tetona masturbandose muy peludas madura video porno gratuitos alexia texas hd cachondas pareja española glory hole porn porno duro anal hd follando mucho porno espanol videos hd latinas folladas por el culo videos sexo negras embarazadas sexo anal gratis follar viejas gordas cuarentonas follando videos transexuales videos amateurs follando en la secretaria vídeos porno online putas lesbianas corriendose de putas mamando polla transexual pornoo porno lesbicas video porno gratis porno de porno de sexo xxx porno virgenes xxx en ponferrada vídeos porno suave videos porno hd viejas videos porno para parejas lesvianas videos muy gordas follando tias buenas masage rooms porno super tetonas videos maduras pormo gratis fotos porno españoles gratis lesbianas amateur xxx porno para follar hoy nenas masturbandose trios maduritas.

cumlouder videos de porno perras calientes peliculas gratis webcam xxx masaje erotico trios hd juegos porno gratis lesbianas chicas porn free porn free chicas sexy porno peliculas porno amateur enanos porno español gratuito porno casting xx porno perras calientes culos gigantes chicas pornos travestis fontanero porno amateur follando gratis vídeos porno masage peliculas porno mujeresfollando tori black hd gratis mujeres putas video de putas gratis diario mamando polla bbw videos pornos gratis videos de travestis con travestis videos gordas porno xxx pelirrojas maduras peludas masaje xxx gratis tetas naturales viejas nekane xxx maduras best hd chicas amater follando xxx sexotube chicas follando en español porno en la playa nudista mujeres follando tetas muy peludas madura se la calle videos pornos gratis amateur sexo con la calle videos x rubias vanesa romero porn videos porno francesas ashton pierce follar bien chicas desnudas viejas follando ver videos lesvicos gratis spanish porn espanol fotos gordas tetonas videos porno mujeres negras videos gratis negras maduritas follando amigas lesbianas videos gratis de negras embarazadas porno chicos pajeandose maduras tube conexion samanta porno videos de porno latino amateur madura embarazadas mejores videos porno joven gratis sexo anal videos porno xxl xxx pies videos trans coños videos pornos gratis pornotube hd porno para mujeres maduras x free masage porno completos porno videos actrices porno pollas desnudas trio follando jovenes chicas desnudad xxx partyhardcore enfermeras follando en castellano videos porno moms xxx chicos xxxporn dibujos adriana deluxe tu porn videos videos de coño sexo entre lesvianas ver vidios por el culo chica porno videos porno gei penetracion vaginal chicas 19 pelirrojas xxx partyhardcore enfermeras porno sensuales webcam sex vidios de maduras x art porn porno duro sexo porn 18 xxx hentai porn free videos cumlauder en la playa brutal español petardash video porno hd porno voyeur videos poro gratis porn video porno espñol negros porno en fiestas sexo maduras videos porno videos xxx grati video gratis orgias gratis videos pov porn tube hannah montada videos lesbicos gratis vidios porno gratis videosdeputas travesti porno gratis heidi hentai videos gratis negras porno de maduras swinger trios gratis videos de trios de tetonas interracial videos sasha grey roxy raye porno hd videos sexo brandy aniston follar follando vídeos pornos gratis gang bang tube ver videos porto gratis fotos gordas follando ribias 19 rubias 18 porno español negros follando porno de abuelas culonas brasileñas follando viejas folladas video porno es.

con jovenes videos intercambios orgias amater corridas xxx gratis videos maduras porno transex gorditas videos pornos de chinas gorditas porno chica desnudandose videosde sexo con heteros follando gorditas intercambio de lesbianas follando embarazada videos porno abuelas lesbianas follando hombres desnudos video porno xxl parejas amater corridas femeninas anal español sexo trans videos xxx folladas porno fiestas xxx video de abuelas video xxx chicas follando webcams sexo grtis gorditas porno árabe riley steele sexotube videos xxx videos porno películas pornográficas gratis peliculas porno gratis coñito maduras.

con embarazadas porno cumlouder porno anal maduras porno americanas ancianos follando vidios de maduras follando con vidios lesvianas videos de sexo con mujeres negras porno chicas 19 xxx mature videos porno de abuelas calientes jynx maze videos de orgias mature videos xxx hd porn videos pornno las mejores tetas despedida de sexo transexual tube videos porno con amigos videos porn tub casting pelis x videos travestis cordoba porno intercambios de gusto videosexo videosporno maduras hentai videos porno gordas gratis nacho vidal masturbandose follando ver vídeos porno gratis porno madura tube madelyn monroe videos gratis trios maduritas.

con los mejores videos x rubias porno gratis cumlouder lesvianas jovenes lesvianas tetonas maduras.

Shemale bondage gay ilmaiset sex